Avís Legal

Informació legal de l’empresa.

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades : LOPD, li garantim la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organització, empresa o persona aliena a nosaltres.

D’acord amb el que disposa l’ article 10 de la Llei 34/2002 , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( LSSI ) , s’informa a tots els nostres usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietària del portal ubicat a l’adreça d’Internet www.roomescapesitges.com

 

Nom: Jordi Vilalta Nogales

Domicili: C/Germans Maristes, 10   08870 Sitges (Barcelona)

Telèfon: 93 514 14 42

Correu electronic: roomescapesitges@gmail.com

NIF: 47635244J

 

 

Propietat intel·lectual del web . Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font personalitzats, són titularitat exclusiva de Room Escape Sitges, corresponent-nos l’ exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció , distribució , comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’ autorització expressa de Room Escape Sitges Igualment , tots els noms comercials , marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

 

 

Contingut del web i enllaços .En Room Escape Sitges no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la web www.roomescapesitges.com

 

 

Actualització i modificació de la pàgina web.Room Escape Sitges es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web www.roomescapesitges.com , i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això. Indicacions sobre aspectes tècnics.En Room Escape Sitges no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra societat , que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Room Escape Sitges.

 

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres. Tractament de dades de l’usuari.En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Room Escape Sitges informa als seus clients que les dades personals que facilitin no seran cedides a tercers sense autorització expressa de les persones afectades.La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.

Room Escape Sitges garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

 

Els clients de Room Escape Sitges podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic roomescapesitges@gmail.com Seguretat en els accessos.L’accés a les pàgines a través de les quals el client de Room Escape Sitges pot consultar dades personals, sol·licitar informació complementària o contractar algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura. Legislació i jurisdicció aplicables.Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Política de PrivacitatEls usuaris poden consultar la nostra política de privacitat referent a les cookies i si ho desitja pot veure més informació sobre les cookies.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament. Si volen fer algun comentari o suggeriment, poden utilitzar el nostre e-mail de consulta roomescapesitges@gmail.com